Minister Blok investeert in veiligheid Sahel

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) heeft tijdens zijn bezoek aan Niger bekend gemaakt dat Nederland met een bijdrage van €4 miljoen de oprichting van mobiele grensteams aan de Nigerese grens gaat ondersteunen. Met het geld worden trainingen gegeven aan de Nigerese politie voor grensbeheer, ook over mensenrechten. Bovendien wordt de noodzakelijke infrastructuur opgezet zodat de 5 mobiele grensteams van in totaal 250 personen flexibel kunnen patrouilleren. Dit grensbeheerproject moet de Nigerese autoriteiten helpen bij de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel, het verbeteren van de veiligheid en het tegengaan van irreguliere migratie. 

Infographic met kaart Niger.

Niger is een woestijnland bij uitstek en heeft uitgestrekte grenzen met buurlanden Algerije, Benin, Burkina Faso, Libië, Mali, Nigeria en Tsjaad. Daarom zijn de Nigerese grensteams zo van belang, die kunnen flexibel en in meerdere grensgebieden opereren. Minister Blok: ‘Ik vind het belangrijk om Niger te steunen bij goed grensbeheer. Investeren in het verbeteren van veiligheid in de Sahel is in ons directe belang. Want de grensoverschrijdende problemen daar - zoals terrorisme, smokkel en irreguliere migratie - raken ook aan onze veiligheid in Nederland en Europa.’

De Nederlandse bijdrage voor de mobiele grensteams loopt via de EU-capaciteitsopbouwmissie in Niger (EUCAP Sahel) en wordt gezamenlijk met Duitsland gedaan. De EU-missie ondersteunt Niger onder meer bij het tegengaan van irreguliere migratie. De Nigerese autoriteiten en de EU hebben Nederland gevraagd om dit project te steunen en bij te dragen aan de veiligheid in Niger en de bredere regio. 

Nieuw ambassadekantoor

Om de Nederlandse inzet in Niger strategisch te versterken opent Minister Blok tijdens zijn bezoek het nieuwe ambassadekantoor van Nederland. Dit gebeurt in aanwezigheid van Nigerese minister van Buitenlandse Zaken Kalla Ankourao. De opening van dit nieuwe kantoor in het West-Afrikaanse land maakt deel uit van de ingezette trend om het Nederlandse ambassadenetwerk in de ring rondom Europa te versterken. Het kabinet heeft voor de komende periode €40 miljoen vrijgemaakt om het Nederlandse diplomatieke netwerk uit te breiden. De opening van het ambassadekantoor in Niamey is de eerste in die reeks uitbreidingen.

Het ambassadekantoor van Nederland is gehuisvest bij de Belgische ambassade. Het zet erop in om bij te dragen aan:

  • de verbetering van stabiliteit en conflictpreventie in de Sahel;
  • de aanpak van terrorisme;
  • het investeren in armoedebestrijding en toekomstperspectief voor met name jongeren en meisjes.

In het verlengde van deze doelen, zit de meerwaarde van de Nederlandse diplomatieke aanwezigheid ook in:

  • de aanpak van irreguliere migratie;
  • het verbeteren van de opvang van vluchtelingen;
  • het ondersteunen van vrijwillige terugkeer van migranten uit Noord-Afrika via Niger naar het land van herkomst. 

Ook is het ambassadekantoor belangrijk voor de informatiepositie van Nederland in de Sahel-regio.