Nederlanders over Artificiële Intelligentie

Onderzoek naar de kennis en houding van burgers en ondernemers over Artificiële Intelligentie (AI).

  • Hoe staan burgers tegenover AI? Wat verstaan zij er onder, welke associaties hebben zij er bij?
  • Wat vindt men goede toepassingen van AI? En wat zijn slechte toepassingen?
  • Waar liggen de kansen voor AI? En waar maakt men zich zorgen over?