Onderzoek naar de financiële aspecten van de departementale herschikkingen

De Auditdient Rijk (ADR) heeft op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoek gedaan naar de kosten van het herschikken van ministeries door de afspraken in het regeerakkoord Rutte III.