Rapport Betrouwbaar onderzoek door commissie WODC I gepresenteerd

De Commissie WODC I heeft vandaag, onder voorzitterschap van de heer mr. J.A.C.A. Overgaauw, haar rapport Betrouwbaar onderzoek over de deugdelijkheid van drie drugsonderzoeken uit 2013 en 2014 van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) overhandigd aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer het van belang te vinden dat volgens de Commissie de drie WODC-drugsrapporten getuigen van “eerlijk, zorgvuldig en betrouwbaar onderzoek”.

Wel constateert de Commissie WODC I dat onder hoge druk in een politiek gevoelig dossier een enkele keer sprake is geweest van onbehoorlijke beïnvloeding dan wel niet behoorlijke beïnvloeding. Volgens de Commissie waren de voorvallen niet dusdanig dat deze hebben afgedaan aan de betrouwbaarheid van de onderzoeken.

,,Naar mijn idee onderkent de Commissie terecht dat eigen aan wetenschappelijk beleidsonderzoek is dat de aanvrager invloed heeft op de onderzoeksvraag en op de kaders waarbinnen het onderzoek wordt uitgevoerd. Wel leid ik uit de bevindingen van de Commissie af dat er vanuit het departement een enkele keer sprake is geweest van onbehoorlijke beïnvloeding dan wel niet behoorlijke beïnvloeding. Voor mij is belangrijk dat de Commissie bij de overhandiging heeft benadrukt dat de inzet en de integriteit van de medewerkers van het WODC en het departement buiten twijfel staat. De aanbevelingen van de Commissie  acht ik zeer waardevol’’, aldus de minister Grapperhaus.

De aanbevelingen van Commissie WODC I hebben ook betrekking op de onderzoeksopdracht van de Commissie WODC II, die de relatie tussen beleidsafdelingen en onderzoek nog nader onder de loep neemt. Zodra het rapport van WODC II ook gereed is, zal de minister een meer alomvattende reactie naar de Tweede Kamer sturen op alle drie de onafhankelijke onderzoekscommissies die hij heeft ingesteld na berichten eind 2017 over een mogelijke misstand bij WODC-onderzoek. Commissie WODC I is de tweede die nu heeft gerapporteerd. In juni 2018 heeft Commissie WODC III, onder voorzitterschap van prof. dr. mr. E. Verhulp, de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek naar de afhandeling van een interne melding van een WODC-medewerker over de mogelijke misstand.