Kamerbrief over uitkomsten validatie-onderzoek bezoldiging bestuurders woningcorporaties

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een onderzoek naar de geschiktheid van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014.