Advies Raad van State rijkswetsvoorstel Wra

De Raad van State geeft zijn advies op het voorstel van rijkswet voor de invoering en uitvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).