Memorie van toelichting bij voorstel van rijkswet Wnra

De memorie geeft een toelichting bij het voorstel van rijkswet voor de invoering en uitvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).