Memorie van toelichting voorstel van rijkswet Wnra versie RvS

De memorie geeft een toelichting bij het voorstel van rijkswet voor de invoering en uitvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).  Dit is de versie die de Raad van State heeft ontvangen.