Rijkswetsvoorstel Wnra

Het wetsvoorstel riccht zich op de aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet. Dit in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren.