Validatie-onderzoek naar de wegingsfactoren bezoldiging bestuurders woningcorporatie

Onderzoek naar de systematiek achter het onderscheid van bezoldigingsklassen voor bestuurders bij woningcorporaties.