Commissie Regulering van werk buigt zich over toekomst arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt krijgt de komende jaren te maken met fundamentele veranderingen, zoals robotisering en platformisering. Daarnaast hebben mensen andere wensen over de vormgeving van hun werk dan vroeger. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen in de manier waarop we de arbeidsmarkt organiseren. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt het belangrijk dat we tijdig beginnen met het denken over hoe we de regels, wetgeving en belastingen rond de arbeidsmarkt in de toekomst willen vormgeven. Hij heeft daarom een onafhankelijke commissie van experts onder leiding van Hans Borstlap gevraagd hier advies over uit te brengen. Het benoemingsbesluit rondom de commissie is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister Koolmees: “Er gaat veel goed op de Nederlandse arbeidsmarkt. Veel mensen hebben werk en we hebben een hoge arbeidsproductiviteit. Dit kabinet neemt ook de nodige maatregelen om wat goed is, ook goed te houden. Maar op lange termijn hebben we misschien fundamentelere aanpassingen nodig om klaar te zijn voor de toekomst. Daarom heb ik de commissie gevraagd die aanpassingen vast te verkennen, zodat we daar op tijd klaar voor zijn.”

De commissie is gevraagd het kabinet te adviseren over de regulering van werk. Ze onderzoekt hoe werk er in de toekomst uit gaat zien en met wat voor wetten en regelgeving de overheid daar het beste bij kan aansluiten. De commissie onderzoekt of er aanpassingen nodig zijn, en zo ja, waar. Zo kijkt de commissie naar de juridische regels rondom arbeidscontracten, maar ook naar eventuele aanpassingen in o.a. vast en tijdelijk werk, arbeidsongeschiktheid, belastingen en zzp. De commissie rapporteert uiterlijk 1 november 2019 haar advies.

Vandaag benoemd tot lid van de Commissie Regulering van werk zijn:

  • drs. Hans Borstlap (voorzitter), voormalig lid van de Raad van State
  • mr. dr. Hanneke Bennaars, universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden
  • prof. mr. Femke Laagland, hoogleraar arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  • dr. Frank Kalshoven, mede-oprichter en directeur van de Argumentenfabriek
  • prof. mr. Saskia Klosse, hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit van Maastricht
  • mr. Ton Mertens, docent belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden
  • prof. dr. Erik Stam, hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht
  • prof. dr. Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam
  • prof. dr. Bas ter Weel, directeur van SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam
  • mr. dr. Johan Zwemmer, advocaat bij Stibbe en universitair docent arbeidsrecht bij de Universiteit van Amsterdam