Reactie op berichtgeving over nota Waarborgfonds

Op dinsdag 30 oktober heeft minister Bruno Bruins een feitenrelaas rondom het faillissement van de MC Groep naar de Tweede Kamer gestuurd.

In het feitenrelaas rondom het faillissement van de MC Groep staat dat er sinds afgelopen zomer regelmatig signalen zijn over de zorgelijke financiële situatie bij beide ziekenhuizen. Zie bijvoorbeeld ook berichtgeving in de media naar aanleiding van een artikel van het Financieel Dagblad uit juli 2018: https://www.nu.nl/ondernemen/5354693/twee-ziekenhuizen-van-zorgondernemer-loek-winter-in-problemen.html

Een ander signaal waarop gedoeld wordt is een melding van het Waarborgfonds voor de Zorgsector. In het Kamerdebat op woensdag 31 oktober zegt minister Bruins hierover dat er ‘een nota bestaat van eind augustus waarin verschillende opties werden genoemd, waaronder overname, omzetgroei en samenwerking met andere partijen, maar ook een gecontroleerd faillissement. Dat is wat anders dan een faillissement dat ontstaat zoals dat vorige week is gebeurd, maar ik hecht er wel aan om u dat te vertellen omdat die nota bij mij op tafel is geweest.’ Deze nota is opgesteld op 30 augustus en lag op 31 augustus bij de minister op tafel.

Op verzoek van Kamerlid Van Gerven (SP) op 5 november is de betreffende passage uit deze nota op 6 november naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze staat in de kamerbrief van 6 november over het rapport IJsselmeerziekenhuizen.