Besluit op Wob-verzoek Access to Justice and Community Security Programme

De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 8 november 2018 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft het Access to Justice and Community Security Programme (AJACS).