Besluit op Wob-verzoek factfinding-missie Syrië

De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 8 november 2018 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de factfinding-missie (FFM) die het ministerie van Buitenlandse Zaken in Syrië eind 2014 heeft ondernomen.