Besluit op Wob-verzoek naar filmbeelden en dierenartsrapportage over de haan op Schiermonnikoog

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 23 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over filmbeelden en dierenartsrapportage over de haan op Schiermonnikoog tijdens de Kallemooi feesten van 2018 en beoordeling door de  LID.