Samenwerken in de palliatieve zorg: zorg rondom de patiënt

De kwaliteit van het levenseinde gaat ons allemaal aan en is al jaren onderwerp
van maatschappelijke discussie. Toegenomen medische behandelmogelijkheden
roepen vragen op over wenselijkheid en over ‘grenzen aan de zorg’. Palliatieve
zorg richt zich immers niet op genezing maar op de kwaliteit van leven van
mensen in de laatste levensfase.