Tweede deelbesluit Wob-verzoek over accijnszegelmemorandum of understanding met de Tabaksindustrie

De minister van Financiën heeft op 7 november 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over accijnszegelmemorandum of understanding met de Tabaksindustrie.