Bestuurskosten Ministerie van Economische Zaken & Klimaat juli 2018

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat.