Beloningen in de Regeling beloning curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren worden gewijzigd voor 2019

De Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren bevat de beloningen voor de werkzaamheden van deze wettelijke vertegenwoordigers. Op grond van deze ministeriële regeling worden de beloningen in beginsel jaarlijks geïndexeerd, tenzij het indexeringspercentage met betrekking tot één jaar ligt tussen de -1% en 1%.

De percentages voor 2017 en 2018 lagen binnen die bandbreedte. Als de beloningen twee jaar op rij niet worden geïndexeerd, worden ze geïndexeerd in het daaropvolgende jaar, waarbij de indexeringspercentages van de jaren waarin niet is geïndexeerd worden meegenomen. Daarom worden de beloningen voor 2019 geïndexeerd overeenkomstig de Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2019.