Besluit op WOB-verzoek 15 november 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 15 november 2018 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt over het gebruik van Advanced Mobile Location (AML) bij 112.