Besluit Wob-verzoek activiteiten van een DDR-bureau in Nederland

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 15 november 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over de activiteiten van een DDR-bureau in Nederland.