Deelbesluit 4 op Wob-verzoek over rapporten en meldingen over medisch hulpmiddel Nanostim

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 17 juli 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over openbaarmaking van documenten over meldingen en rapporten van verschillende medische hulpmiddelen. Dit deelbesluit gaat over het medisch hulpmiddel Nanostim.