Toespraak minister Bijleveld bij NIDV-symposium

'Samen sterker staan, in Europa en de wereld'

Majesteit,

Dames en heren,

Samen sterker staan.

Ik heb vorige week in Schotland met eigen ogen gezien wat dat betekent voor onze mariniers. Zij aan zij staan met elkaar. Samen overleven in de bergen. Op alles voorbereid zijn. En hoe cruciaal het dan is dat je blindelings kunt vertrouwen dat je de goede spullen hebt.

Majesteit, ook u hebt dit met eigen ogen in Schotland gezien. U hebt zelfs een *** zelf gevangen vis van 't stok gegeten? *** heb ik gehoord.

In Schotland - en in ieder werkbezoek dat ik breng - zie ik wat onze krijgsmacht te bieden heeft. En dat is indrukwekkend. Dat valt niet alleen mij op, maar ook onze vrienden binnen de NAVO. De commandant van Trident Juncture, de grootste NAVO oefening sinds de Koude Oorlog, zag hoe de ruim 2.200 Nederlandse militairen aan het werk waren… en hij kon maar 1 conclusie trekken: de professionaliteit en kwaliteit van de Nederlandse krijgsmacht is ongeëvenaard.

Dames en heren,

Defensie gaat een nieuw tijdperk in. We hebben eindelijk weer perspectief op een grotere en sterkere krijgsmacht. De jaren van verkennen en ontdekken liggen achter ons. Nu gaat het erom dat we onze lessons learned en onze plannen in de praktijk gaan brengen. Niet alleen omdat de krijgsmacht dat nodig heeft. Maar ook omdat de situatie in de wereld dat van ons vraagt. Nederland en Europa moeten op eigen benen kunnen staan. We moeten onszelf kunnen beschermen.

Om dat te doen, heb je een sterke basis nodig van kennis, technologie en capaciteiten. Maar dat betekent ook: keuzes maken. We kunnen niet alles. En we kunnen ook niet alles zelf. Dus zullen we bij iedere keuze pragmatisch bekijken: wat levert het op? En hoe helpt dit ons verder?

Een competitieve en innovatieve Nederlandse defensie-industrie is deel van die sterke basis die we nodig hebben. Om die reden hebben wij met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat onze Defensie Industrie Strategie herzien, in nauwe samenspraak met het bedrijfsleven en diverse kennisinstellingen.

We willen duidelijk zijn in de keuzes die we maken. En we willen meer doen om de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie te versterken. Dat is ook de reden dat Defensie zich (samen met JenV en EZ) flink heeft ingezet om het thema 'veiligheid' toe te voegen aan het topsectorenbeleid van de overheid.

Er komen meer middelen voor onderzoek en innovatie op het gebied van veiligheid. Dus dit biedt zeker nieuwe kansen voor de industrie! Ook zal Defensie vaker launching customer zijn. En willen we op een aantal gebieden - zoals kunstmatige intelligentie, cyber en robotica - mee helpen in het ontwikkelen van de technologie.

Daarnaast willen we onze traditioneel sterke industrieën - zoals de marinebouw en radartechnologie - behouden en versterken. En gaan we een aantal sensorsystemen - en ook kleine UAV's en inlichtingensatellieten - zelf ontwikkelen.

Daar merk ik bij op: als het beste product voor de beste prijs in het buitenland te vinden is, dan zullen wij het daar aanschaffen. Maar ook dán zullen wij het Nederlandse bedrijfsleven zoveel mogelijk betrekken. Bijvoorbeeld als toeleverancier, zoals bij het landingsgestel voor de F35. Economische Zaken en Klimaat zet hier vol op in, via het Industriële Participatiebeleid.

En wij zullen ook blijven hameren op een meer open en eerlijke Defensiemarkt in Europa. Het Europees Defensiefonds kan hier een belangrijke bijdrage in leveren. Wij willen zorgen dat daar gunstige randvoorwaarden voor komen, vooral ook voor het Nederlandse MKB. Want als Nederlandse bedrijven kennis en ervaring opdoen door buitenlandse opdrachten, is dat uiteindelijk ook in ons nationaal veiligheidsbelang. Daarom zullen wij kritisch kijken naar eventuele buitenlandse overnames.

De kern van het verhaal is: wij willen beschermen en versterken wat we zelf in huis hebben.

Dames en heren,

Ons bedrijfsleven staat bekend om haar innovaties, pragmatisme en betrouwbaarheid. En het mooie toeval wil, dat precies deze eigenschappen ook essentieel zijn voor het realiseren van een adaptieve krijgsmacht. Daarom ben ik blij dat ik hier (straks) samen sta met hoofdsponsor KPN, vertegenwoordigd door COO Joost Farwerck. Ook KPN voelt een verantwoordelijkheid in de zorg voor onze nationale veiligheid. We moeten het samen doen. We willen samen sterker staan. In Europa. En in de wereld. Alleen dán kunnen wij beschermen wat ons dierbaar is.

De jaren van verkennen en ontdekken liggen achter ons. We gaan het nu DOEN.