Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van het rapport met kenmerk 411500611

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 5 oktober 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het boeterapport naar aanleiding van een ongeval. Het ongeval heeft plaatsgevonden op 2 april 2015 in een winkelpand van Pronto Meubelen, gelegen aan de Engelseweg 152 te Helmond. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is 1 document aangetroffen.