Benoemingen Onderwijsraad

Mevrouw Prof. dr. E.H. (Edith) Hooge wordt de nieuwe voorzitter van de Onderwijsraad. De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Van Engelshoven en Slob besloten haar voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 1 januari 2019. Naast de voorzitter worden negen leden benoemd voor de periode 2019 – 2022. De Onderwijsraad is het hoogste adviesorgaan van regering en parlement op het terrein van onderwijs.

Mevrouw Hooge is hoogleraar Onderwijsbestuur bij TIAS, Tilburg University. Zij studeerde onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na een postdoctorale opleiding bestuurskunde, promoveerde zij in 1998 aan de Universiteit van Amsterdam. Hooge volgt mevrouw prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink op als voorzitter van de Onderwijsraad. Zij heeft het wettelijk maximum van drie termijnen bereikt.

De Onderwijsraad zal de komende vier jaar verder bestaan uit zes nieuwe leden: Iliass El Hadioui, Jasmijn Hamakers-Kester, Cor van Montfort, Susan te Pas, Monique Volman en Herman van de Werfhorst. Pieter Huisman, René Kneyber en Rob Schuur worden herbenoemd als lid. Met de benoeming van deze tien leden wordt het advies van de onafhankelijke benoemingsadviescommissie gevolgd.