Overige moties en toezeggingen

De bijlage gaat in op moties en toezeggingen over de politie.

Het gaat om:

  • bejegening van zedenslachtoffers;
  • bodycams;
  • dierenwelzijn;
  • functioneren van leiding Interpol;
  • aangifte onder domicilie;
  • uitschuifbare wapenstok.