Afschrift brief Omgevingsraad Schiphol over Gebruiksprognose 2019

De brief bevat het advies van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) voor de Gebruiksprognose 2019 voor Schiphol.