Besluit Wob-verzoek over Taperingstrips

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 19 november 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over Taperingstrips.