Besluit op WOB-verzoek verlenging beslistermijnen

Op 19 november 2018 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Dit verzoek heeft betrekking op het besluit in 2016 tot verlenging van de beslistermijn in asielzaken.