Aanvullende afspraken Bestuursakkoord Water

Het document bevat aanvullende afspraken bij het Bestuursakkoord Water (BAW) voor de vergroting van de doelmatigheid van het waterbeheer.