De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po vo en mbo 2018 - 2028

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een prognose van de onderwijsarbeidsmarkt voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).