Beantwoording Kamervragen over het bericht over volle asielcenrtra door personeelstekort

Staatssecretaris Harbers (JenV) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Groothuizen (D66) over het bericht van Vluchtelingenwerk dat asielcentra vol
zitten door het personeelstekort bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).