Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de Nederlandse cultuur rond vrouwemancipatie en deeltijdwerken achterhaald is

Antwoorden van minister Koolmees (SZW), mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiën, aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van de leden van Weyenberg, Bergkamp en Sneller (allen D66) over het bericht dat de Nederlandse cultuur rond vrouwemancipatie en deeltijdwerken achterhaald is (ingezonden 19 oktober 2018).