Bestuursakkoord Klimaatadaptatie

Het bestuursakkoord bevat de overeenkomst tussen het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) voor de aanpak van klimaatadaptatie.