Brief Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Reactie op brief betreffende afhandeling bezwaarschriften I&R onregelmatigheden.