EK Bijlage TK Bekostigingssystematiek rechtspraak

Afschrift van de brief van minister Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer over de bekostigingssystematiek van de rechtspraak.