Kamerbrief uitspraak Hof van Justitie over programma aanpak stikstof

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een brief met de uitspraak van het Hof van Justitie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).