Kamerbrief over ondertekening Bestuursakkoord Klimaatadaptatie


Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de ondertekening van het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Het bestuursakkoord zit als bijlage bij de brief.