Kamerbrief over geen akkoord over vernieuwing pensioenstelsel

Minister Koolmees (SZW) meldt de TWeede Kamer dat de intensieve gesprekken gevoerd binnen de SER en tussen kabinet en sociale partners over de vernieuwing van het pensioenstelsel niet tot overeenstemming hebben geleid.