Speech staatssecretaris Snel voor MKB-Nederland

Staatssecretaris Snel sprak op woensdag 21 november bij de Algemene Ledenvergadering van MKB-Nederland over het belang van het MKB voor de Nederlandse economie.

Het gesproken woord geldt.

Dames en heren,

Graag begin ik mijn verhaal hier vandaag met een waarschuwing. Ik ga namelijk eens lekker ongenuanceerd positief zitten wezen. Dan weet u dat. Optimisme is volgens mij ook een van de basiseigenschappen van de gemiddelde ondernemer, dus ik verwacht dat ik u hiermee niet voor de neus stoot. En zo wel, dan zal er straks tijdens de Q&A ongetwijfeld weer meer balans in het verhaal komen.

Want hoe staat het MKB er eigenlijk voor aan het eind van 2018? Je hoeft maar wat koppen op internet te scannen, en een goed gevoel bekruipt je. Het nieuws is bijna zonder uitzondering positief. Ik zal er een paar opnoemen: het MKB is het afgelopen jaar gegroeid met 78.000 bedrijven. Het aantal faillissementen is in vijf jaar met ruim 60 procent gedaald. En in het derde kwartaal zijn er 14 procent meer MKB bedrijven opgericht. En gelukkig wordt dat ook zo gevoeld in de sector zelf: want MKB-ondernemers zijn positief over 2019.

Dat is niet alleen goed nieuws voor het MKB en voor uw achterban, het is goed nieuws voor ons allemaal. Want als het goed gaat met het MKB, gaat het goed met Nederland. Het bedrijfsleven is en blijft het fundament van de Nederlandse economie. Nog een veelzeggend feit om dat te ondersteunen: vorig jaar werkten er 1,4 miljoen mensen bij bedrijven die in 2010 nog niet bestonden.

Ik heb u een positief verhaal beloofd, dus maak uw borst maar nat. Daarvoor ga ik wat verder terug in het verleden: aan het begin van deze eeuw betaalden mensen die hetzelfde werk deden als u nu, 35 % vennootschapsbelasting. Straks is dat nog maar 15 %.

Zeker in de publieke opinie heerst nog wel eens het misverstand dat het kabinet zich primair richt op de grote bedrijven. Maar het huidige kabinet heeft het grote belang van het MKB voor onze economie scherp voor ogen. Dat begon al bij het Regeerakkoord, waar we goed naar uw wensen hebben gekeken. We maken werken en ondernemen lonender en de MKB-toets is ingevoerd, die nieuwe wet- en regelgeving toetst op de praktische uitvoerbaarheid voor kleinere ondernemers.

We verlagen de tarieven van de vennootschapsbelasting. Het vpb-tarief voor winsten tot € 200.000 gaat naar 15% en het tarief voor winsten daarboven naar 20,5%. Zowel het MKB als het grootbedrijf profiteren van deze maatregel. Deze tariefsverlaging wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de grondslag te verbreden. Deze grondslagverbreding, waaronder kapitaalregels voor banken en verzekeraars of renteaftrekbeperkingen (ATAD) raken het MKB niet of nauwelijks. Echter, van de verlaging van de winstbelasting profiteert het MKB, wél! Daarbovenop zorgt ook de verlaging van de inkomstenbelasting voor een daling van de belastingdruk voor het MKB

En dat is er allemaal alleen maar beter op geworden met het heroverwegingspakket van augustus, waarin we besloten hebben de dividendbelasting toch niet af te schaffen. In mijn beleving zijn ondernemers altijd blij als er een belasting wordt afgeschaft, maar dat lag bij de dividendbelasting toch anders.

En het goede nieuws is dat het nieuwe pakket ter bevordering van het vestigingsklimaat nog beter uitpakt voor uw doelgroep.  Ik noem onder andere de verdere verlaging van het lage vpb-tarief naar 15% en een reservering van 100 miljoen euro om de lasten op arbeid te verlagen. Ook wordt het WBSO-percentage in de tweede schijf vanaf volgend jaar al met 2%-punt verhoogd van 14 % naar 16 %.  Ik ben blij dat u en uw achterbannen dat ook zien, en dat het pakket nadrukkelijk door voorzitter Jacco Vonhoff is omarmd.

Overigens is die 100 miljoen zoals u weet nog niet ingevuld. Ik hoor dus graag straks in de vragenronde welke knelpunten u in de dagelijkse praktijk ervaart, die met deze lastenverlichting wellicht zou kunnen worden weggenomen.

En ik denk natuurlijk ook nog aan het MKB-actieplan, dat mijn collega staatssecretaris Mona Keijzer in juni gepresenteerd heeft, met naast aandacht voor de fiscale druk en vermindering van de regeldruk, ook ondersteuning vanuit het kabinet om bij te blijven op het gebied van innovatie en digitalisering, en in de zoektocht naar voldoende goedgeschoolde arbeidskrachten.

We hebben in dit kabinet dus steeds onze hearts and minds bij het MKB gehad, en graag benadruk ik nog eens dat dat niet alleen is omdat we jullie een warm hart toedragen. Maar vooral ook omdat een florerend MKB goed is voor heel Nederland!

En natuurlijk, ik zal de olifant in de kamer zeker niet omzeilen, natuurlijk bent u niet blij met de verhoging van het lage btw-tarief. Dat snap ik, en tegelijkertijd is het één maatregel in een mooi samenhangend pakket, dat in het totaal heel veel doet voor het mkb. Je kunt de btw-verhoging doorrekenen in je prijzen, en dan moeten mensen daar de portemonnee voor trekken. Die portemonnee is als het goed is ook dikker, door de verlaging van de inkomstenbelasting. En wanneer je dat niet doet heb je een lagere winstmarge, maar dan staat daar het lagere vpb-tarief tegenover.

We hebben er de afgelopen tijd veel aan gedaan om de overgang makkelijker te maken. Want er komt natuurlijk administratie bij kijken, en het is belangrijk om daar op tijd op voor te sorteren. De prijzen moeten worden aangepast, en bij de jaarovergang geldt hetzelfde voor de facturatie en de btw-aangifte. Het is ook verstandig om rekening te houden met het nieuwe tarief bij het opstellen van offertes voor 2019.

Wij willen het u zo makkelijk mogelijk maken. Dus om ondernemers niet te belasten met extra administratieve lasten zullen we niet naheffen op ontvangen betalingen voor prestaties die pas in 2019 plaatsvinden. Als u bijvoorbeeld in 2018 een concertkaartje voor Alan Parsons project in 2019 hebt betaald – ik heb me voor het voorbeeld maar even door mijn eigen muzieksmaak laten inspireren – dan komt er niet in 2019 nog een aanmaning voor een naheffing op de mat.

We vinden het belangrijk dat uw achterban goed op de hoogte is. Daarom is er in de zomer intensief contact geweest. Die samenwerking om iedereen goed te informeren, met MKB Nederland en met de bracheorganisaties, verloopt heel goed, en daar ben ik blij om.

Een andere maatregel waar veel discussie over is gekomen is de verhoging van het box 2 tarief voor DGA’s . Die blijft beperkter dan in het Regeerakkoord werd aangekondigd.  

Het tarief gaat van 25% naar 26,9% in plaats van 28,5% zoals in het regeerakkoord was afgesproken.

Daarnaast heb ik commentaar gehoord over de RC-maatregel. Deze maatregel is nodig omdat dga’s in sommige gevallen zeer grote bedragen van hun eigen bv lenen voor onder meer consumptieve doeleinden, waarmee ze belastingbetaling voor zeer lange tijd uitstellen. Er wordt met deze maatregel niet meer belasting geheven, alleen wordt de belasting eerder geheven. De maatregel geldt alleen voor leningen boven de € 500.000 euro waardoor het overgrote deel van de dga’s niet met deze maatregel te maken krijgt. Daarnaast wordt eigenwoningschuld volledig uitgezonderd.

Dames en heren, het MKB heeft tijdens de crisisjaren laten zien over grote flexibiliteit te beschikken. Ook deze tijd blijft er om vragen niet stil te zitten, of enkel verder te gaan op het gekozen pad. De huidige wereld waarin de ontwikkelingen zich razendsnel opvolgen vraagt om voortdurend inspringen op het gebied van technologie, van innovatie, van digitalisering en van duurzaamheid.

En er is nog een ander onderwerp, waarvan ik u wil vragen daar scherp op te zijn, en de impact op uw achterban niet te onderschatten. Dat is de Brexit. We zullen allemaal, wellicht soms met enige verbazing, de ontwikkelingen van de laatste week volgen. Maar wat zich er afspeelt aan de overkant van de Noordzee, gaat ook over ons.  Dat er wat gaat veranderen in onze relatie met het VK, staat als een paal boven water.

Die veranderingen hebben impact op bedrijven en op de douane, bijvoorbeeld omdat er invoertarieven en grenscontroles komen. Het is belangrijk om goed in kaart te brengen op welke manier de handel van onze Nederlandse bedrijven met het VK verweven is. Uw achterban moet zich daar dus vandaag al op gaan voorbereiden. Als zij niet gisteren al waren begonnen. En ook hier blijf ik graag bij mijn positieve boodschap: dat is niet alleen een kwestie van lastige administratie, of gedoe. Het is ook een mogelijkheid. Als wij het net iets beter regelen dan de landen om ons heen, kan de business groeien.

Dus ik hoop dat u vanuit de brancheorganisaties uw leden aanspoort om met de voorbereidingen te beginnen. En ik weet dat u daar ook al druk mee bent. Toch bleek uit recent onderzoek van de Kamer van Koophandel dat slechts 15% van de ondernemers vindt dat ze goed zijn voorbereid op de Brexit. Daar valt dus voor ons allemaal nog werk te verzetten.  

Dames en heren, ik weet dat ondernemers altijd denken in kansen en niet in bedreigingen. Ik sluit me graag bij die levensvisie aan. En ik verwacht dat 2019 een mooi jaar wordt voor het MKB, met volop kansen, op het gebied van duurzaamheid, technologie en innovatie, en met een kabinet dat u terzijde staat door daarin te investeren.

Dank u wel.