Wet digitale publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen

Uitvoeringstoets van elektronische bekendmaking, kennisgeving en mededeling door de digitale overheid.

In deze uitvoeringstoets staan de gevolgen van het conceptwetsvoorstel voor gemeenten, provincies en waterschappen over de wetten:

  • Bekendmakingswet,
  • Algemene wet bestuursrecht,
  • Gemeentewet,
  • Provinciewet,
  • Waterschapswet,
  • Wet gemeenschapelijke regelingen.