Adviezen ORS

Het rapport bevat de adviezen van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) over een aantal onderwerpen uit het nieuwe normen- en handhavingstelsel voor de luchtvaart. Daarnaast geeft het ORS een advies over 'wonen en vliegen' op de middellange termijn,