Besluit op Wob-verzoek over Yukos Finance B.V.

Minister Wiebes (EZK) heeft op 28 november 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over het Russische Oliebedrijf Yukos. Het verzoek betreft de periode 1 september 2004 tot en met 16 augustus 2018.