Bestuurskosten Ministerie van Justitie en Veiligheid september - oktober 2018

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie.