Externe check geluid- en EV-berekeningen MER NNHS 2016

Het document bevat de resultaten van controles van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) op de geluid- en externe veiligheidsberekeningen uit de m.e.r. Schiphol.