Kwaliteitsborging deelrapport luchtkwaliteit MER NNHS 2016


Het rapport bevat een onderzoek naar de juiste uitvoering van de berekeningen in het kader van de luchtkwaliteit en op de aansluiting van de uitgangspunten de praktijk.