Concept - besluit amvb beschikbaarheid acute zorg

Besluit van […], houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz in verband met het stellen van eisen omtrent de voorbereiding, beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg