Rapport 'Met andere ogen'

In dit rapport brengt de coalitie Onderwijs- Zorg - Jeugd advies uit over hoe de samenwerking tussen de domeinen (passend) onderwijs, jeugd en zorg verbeterd kan worden.