Ruim 10.000 woningen binnen handbereik door Crisis- en Herstelwet

Een nieuwe serie projecten van de Crisis- en Herstelwet geeft gemeenten in 20 gebieden de mogelijkheid om af te wijken van wet- en regelgeving. Daarmee kan voor 10.000 woningen de bouw worden mogelijk gemaakt en krijgt de energietransitie een verdere impuls. Bijvoorbeeld in Nuenen waar een project met 1600 woningen kan starten.

De nieuwe projecten zijn vandaag door minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in het Staatsblad gepubliceerd.

Omgevingswet
De Crisis- en Herstelwet biedt gemeenten de mogelijkheid te werken met instrumenten die straks terugkomen in de Omgevingswet. Een voorbeeld is het zogeheten bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, de voorloper van het omgevingsplan. Dit plan kan regels bevatten over de gehele fysieke leefomgeving, ook over milieu en duurzaamheid bijvoorbeeld. Door alle regels in één plan op te nemen weten initiatiefnemers en belanghebbenden direct waar ze aan toe zijn en kan snel gestart worden met het initiatief. Inmiddels maken meer dan 150 gemeenten gebruik van de mogelijkheden van dit experimentele bestemmingsplan.

Zuid-Holland
Met het wegnemen van belemmeringen kunnen projecten eerder van de grond komen. Zo ondersteunt het rijk de provincie Zuid-Holland bij het plan om tot 2025 zo’n 100.000 woningen te realiseren. De gemeente Den Haag kan op grond van het vandaag gepubliceerde besluit het bestemmingsplan voor bedrijventerrein De Binckhorst vaststellen. Dit biedt ruimte voor ministens 5000 woningen.
In de gemeente Delft wordt het bedrijventerrein Schieoevers Noord op een organische en duurzame manier herontwikkeld tot een gemengd gebied met wonen, werken en recreëren. Onder de Crisis- en Herstelwet kan nu tijdelijk worden afgeweken van geluidsnormen waardoor plannen eerder tot uitvoering komen. In Leidschendam-Voorburg krijgt de woningbouw in het kantoren- en bedrijvengebied Klein Plaspoelpolder een stimulans door een meer flexibel bestemmingsplan.

Zonneparken in Groningen
De provincie Groningen wil het gebruik van zonne-energie stimuleren. Met de Wet ruimtelijke ordening kunnen gemeenten gronden de voorlopige bestemming ‘zonneparken’ geven voor een periode van maximaal vijf jaar. Maar die periode sluit onvoldoende aan bij de economische levensduur van zonnecollectoren. De Crisis- en Herstelwet geeft de mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van de Wet ruimtelijke ordening. Daardoor kan in de provincie Groningen in een bestemmingsplan de voorlopige bestemming ‘zonneparken’ worden toegekend voor (maximaal) 30 jaar.

Duurzaam Ameland
De gemeente Ameland ontwikkelt samen met inwoners, bedrijven en lokale partijen een slim energienetwerk. Dit plan komt voort uit een initiatief van de partners uit het convenant Duurzaam Ameland: gemeente Ameland, Eneco, GasTerra, Hanzehogeschool Groningen/EnTranCe, Liander, NAM, Philips Lightning en TNO. Het doel is om een slim netwerk te creëren waarin vraag en aanbod van duurzame energie op elkaar is afgestemd. De Crisis- en herstelwet biedt ruimte om ook de productielocaties van NAM op het eiland en voor de kust op het energienet aan te sluiten en daarmee te elektrificeren. Hiermee wordt het productieproces verduurzaamd.