Besluit op Wob-verzoek over een incident in augustus 2013

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 november 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op openbaarmaking van het dossier inzake een incident dat heeft plaatsgevonden in augustus 2013 met kenmerk 411301287/05. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.